Subsidie

Subsidie op warmtepompen:

De overheid heeft in december 2015 bekend gemaakt dat in 2016  er 70 miljoen euro beschikbaar is voor subsidie op warmtepompen, zonneboilers en hout pellet kachels.  Burgers en bedrijven die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen toepassen kunnen m.i.v. 1 Januari 2016 subsidie aanvragen. (PV-panelen vallen niet onder deze regeling, daar is de salderingsregeling voor) .
De voorwaarden, en hoe de subsidie is aan te vragen treft u bij de Rijksoverheid,

De details van de regeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant

Hieronder de belangrijkste kenmerken van de subsidieregeling voor warmtepompen.

- Hoogte en berekening subsidiebedrag verwarmingstoestel met warmtepomp:
1. De subsidie voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
a. tot en met 10 kW: € 2.000,- en
b. van meer dan 10 kW: € 2.000,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.

2. De subsidie voor een grond-waterwarmtepomp of met een water-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
a. tot en met 10 kW: € 2.500,- en
b. van meer dan 10 kW: € 2.500,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.

3. De subsidie voor een hybride warmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen:
a. tot en met 5 kW: € 1.000,- en
b. van meer dan 5 kW: € 1.000,- vermeerderd met € 100,- voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 5 kW, tot een bedrag van € 1.500,-.

4. De subsidie voor een warmtepompboiler bedraagt € 500,-, ongeacht de capaciteit.

5. De subsidie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd met een bedrag van € 150,- indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ of met een bedrag van € 300,- indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger.

De subsidie geldt helaas niet met terugwerkende kracht, de aankoop van de warmtepomp moet van na 1 januari 2016 zijn.
Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de site van de RVO via de link:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-isde

Daarnaast zijn er veel regionale initiatieven bij gemeentes en provincies. Er zijn vooral subsidies met betrekking tot het energetisch verbeteren van uw woning(en) en het verbeteren van het energielabel van uw woning. Een warmtepomp systeem kan daaraan bijdragen. 

Update over Energiebelasting (EB) per 1-1-2016:
De Nederlandse overheid wil door een aanpassing van de EB op gas en electriciteit de verduurzaming in de woningbouw en bedrijven stimuleren.
De aanschaf van een warmtepomp wordt dus nog interessanter door de aanpassing in de energiebelasting per 1 Januari 2016, waarbij op aardgas de EB is verhoogd met 7,33 Eurocent per M3, en op electriciteit is verlaagd met 2,29 Eurocent per kWh. Deze aanpassing is voor de kleinere rijwoningen en meergezinswoning (Flat-, portiek- en galerijwoning) nagenoeg budgetneutraal.

Voor de bewoners van vrijstaande en de grotere 2/1 kapwoningen betekent deze aanpassing van de EB een lastenverzwaring, welke door de aanschaf van een (hybride) warmtepomp teniet kan worden gedaan.

Energie subsidie wijzer

Een erg nuttige link om te kijken of er subsidies in uw gemeente zijn is http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. Hier kunt u op basis van wie u bent, woningeigenaar of woningcorporatie, met daarbij uw woonplaats,  informatie vinden over mogelijke subsidies. Deze wijzer is ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

Installatiebedrijf Van der Helm | Grote Waard 17 | 2675 BX Honselersdijk | Telelefoon: 0174 - 631224 | e-mail: info@warmwestland.nl   

Werkzaamheden

 • Installatiewerk
 • Jaarlijkse check CV
 • Inspectie werkzaamheden
 • Vloerverwarming
 • Warmwater boilers
 • Warmte-terugwin-systemen

Ons bedrijf

   » jarenlange ervaring
   » 1 aanspreekpunt
   » breed inzetbaar
   » gratis offerte
    » professionele uitvoeringAangesloten bij:

  

 

Teruggebeld worden?