Algemene Voorwaarden

 

Installatiebedrijf Van der Helm voorwaarden ingaande per 01-01-2005.

 

Op voorstellen en uitvoering van werkzaamheden aan installaties zijn de algemene voorwaarden zoals vastgesteld door de VNI van toepassing welke op aanvraag  gratis worden toegestuurd.

Voor bedrijven zijn dit de    :  Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven. ( ALIB)

Voor particulieren zijn dit    :  Algemene Voorwaarden Consumentenwerk  (Avic )

Of de                             :  Algemene Voorwaarden Onderhoud & Service-abonnementen .

 

Verder gelden, tenzij expliciet in de aanbieding anders is gespecificeerd, de volgende bepalingen:

 

Werktijden                             De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Bouwvak- en kerstperiode         Werkzaamheden zullen niet worden uitgevoerd in het weekeinde tijdens de feestdagen, de bouwvak- en kerstperiode.

Vorst                                    Bij temperaturen beneden 0 graden kan niet gewerkt worden.

Schone vloer                          Er moet ongehinderd gewerkt kunnen worden, bijvoorbeeld met een rolsteiger.

Kruipruimte                            De kruipruimte moet normaal begaanbaar zijn, en voldoende hoog en droog.

Opslag                                  Geschikte ruimte dient door de opdrachtgever ter beschikking gesteld te worden.

Afvalcontainer (s)                    In voldoende aantallen in de nabijheid van de werkzaamheden door de opdrachtgever te plaatsen.

 

De opgave is exclusief:

-BTW

-Werkzaamheden aan bestaande installaties

-Aansluitkosten en mantelbuizen Nutsbedrijf

-Aansluitkosten op het Gemeenteriool

-Hak-, breek-, sloop-, demontage-, graaf-, metsel-,schilder-, timmer-, en freeswerk

-Aanvullen en herstellen van sleuven

-Het maken van sparingen / het boren van gaten >20 mm.

-Buitenriolering vanaf 0,5 mtr uit de fundering

-Mechanische / natuurlijke ventilatie

-Dakbedekking, loodwerk, gootbeugels, dakdoorvoeren, balkondoorvoeren

-Inplakken van dakdoorvoeren en balkondoorvoeren

-Elektrische voedingen

-Isolatie

-Bemonstering

-Elektra en zwakstroombekabeling

-Werkzaamheden die vallen onder het asbestbesluit

-Verticaal transport

-Het aansluiten van door derden te leveren of geleverde toestellen

-Keuringskosten ontstaan door eisen van derden zoals o.a. brandweer, nutsbedrijven of hinderwet e.d.

-Stelposten

-Brandwerende en geluidswerende voorzieningen

-Nieuwe eisen, gesteld na offertedatum

 

Garantie: Indien op verzoek van de opdrachtgever installaties eerder dan de opleverdatum in bedrijf gesteld worden, dan gaat vanaf die datum voor dat bedrijfsonderdeel, de garantie in.

 

Voor de door ons te monteren apparaten dient er voldoende montageruimte aanwezig te zijn.

Voor de bevestiging van de vloerverwarmings-slang dienen er bouwstaalnetten op de vloer aanwezig te zijn.

De CV leidingen worden in de afwerkvloer gemonteerd, deze werkvloer dient hiervoor geschikt te zijn en vrij van obstakels.

Er is gerekend dat de verwarmde vloer niet wordt bedekt met kleden e.d.

De warmwater-installatie is niet geschikt voor  gelijktijdig tappen op meerdere tappunten.

Keuringskosten zijn in onze prijs niet inbegrepen.

Er is gerekend dat de aanwezige installaties geen gebreken vertonen.

Het aan- en afkoppelen van de radiatoren t.b.v. bouwkundige werkzaamheden behoort niet tot de aanneemsom.

De installatie wordt pas in bedrijf gesteld indien alle onderdelen ervan zijn gemonteerd.

Er is gerekend dat de verwarmings-kapaciteit alleen geschikt is bij gebruik van natuurlijke ventilatie.

Er worden door ons geen maatregelen getroffen om de installatie tijdens de verbouwing te kunnen gebruiken.

Niet in deze specificatie genoemde werkzaamheden behoren niet tot de aanneemsom.

 

Installatiebedrijf Van der Helm | Grote Waard 17 | 2675 BX Honselersdijk | Telelefoon: 0174 - 631224 | e-mail: info@warmwestland.nl   

Werkzaamheden

 • Installatiewerk
 • Jaarlijkse check CV
 • Inspectie werkzaamheden
 • Vloerverwarming
 • Warmwater boilers
 • Warmte-terugwin-systemen

Ons bedrijf

   » jarenlange ervaring
   » 1 aanspreekpunt
   » breed inzetbaar
   » gratis offerte
    » professionele uitvoeringAangesloten bij:

  

 

Teruggebeld worden?